Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

maharta
21:17
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty

April 09 2015

maharta
11:33
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

March 29 2015

maharta
20:32
0021 bb60
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
maharta
20:31
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty
maharta
20:31
Reposted fromvolldost volldost viaIriss Iriss

March 04 2015

maharta
20:22
0172 6f52
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viamefir mefir

February 24 2015

maharta
21:47
7488 11aa

February 21 2015

maharta
15:19
9553 d9b9 500
Reposted bywiilczekfellinlovewithmelancholyLoveIsEverythingsecretlifeofrosesBorderlineGirloreli

February 18 2015

12:47
1034 0b9c

4gifs:

No. [video]

Reposted fromwaitingforloki waitingforloki viaIriss Iriss
maharta
12:47
8657 d119 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viarol rol
maharta
12:19
3594 cc6a
the smiths
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty

February 16 2015

maharta
11:49
8122 e406

February 08 2015

maharta
15:00
6314 8cfa 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viamefir mefir
maharta
14:59
4795 3734 500
Tak bardzo.
Reposted fromPatiszon Patiszon viamefir mefir
maharta
14:59
4540 0845
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamefir mefir
14:59
7422 03af 500
Reposted fromwestwood westwood viamefir mefir
maharta
14:58
7959 6acc 500
Reposted frominto-black into-black viamefir mefir
maharta
14:58
3777 1dd1 500
Reposted frompensieve pensieve viamefir mefir
maharta
14:42
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Hłasko
maharta
14:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl